Medlemsavgifter

Årsavgift för de olika typer av medlemskap vi erbjuder.
Typ Avgift Kommentar
Huvudmedlem 2500 kr Inkluderar årsavgift till KSAK
Huvudmedlem ungdom 1500 kr För flygande ungdomar upp till 25 års ålder
Gästmedlem helår 2100 kr För den som är huvudmedlem i annan KSAK-ansluten flygklubb. Flygtimpris +100 kr/h.
Gästmedlem säsong 1650 kr Medlemskap under del av år, t ex sommarsäsongen. Flygtimpris +100 kr/h.
Abonnemang 1200 kr Ger reduktion av flygtimpris med 180 kr/h. Kan tecknas av huvudmedlemmar med giltigt certifikat.
Årsavgiften ska vara betald senast 31 januari innevarande år.