Vägbeskrivning

Bil

Kör från Ronneby ca 4-5 km mot Växjö på riksväg 27 (f.d. 30). Avfart mot Ronneby flygstation enligt skylt. Efter ca 400 meter sväng vänster vid skylt Hasselstad och Bredåkra. Fortsätt ytterligare ungefär 500 meter så ser du skylten "Blekinge Flygklubb" till höger.

Vill du hitta på nåt kul ihop med kollegorna? Läs mer

Flyg

Vi finns i västra änden av taxibana W, väster om tröskeln bana 01. Du ser vår gula klubbhangar på långt håll.

Kollektivt

Dåligt med bussförbindelser, men kolla hos Blekingetrafiken, det finns en och annan som stannar bara en bit ifrån flygklubben (Hasselstad).

Kontaktuppgifter

Organisation

Blekinge Flygklubb har organisationsnummer 835600-0144

Styrelse

Styrelsepost Namn Telefon E-postadress
Ordförande Bengt "Otto" Ottosson 0708-343129 flyotto1@gmail.com
Vice ordförande Jan-Otto Kleremark 0733-669397 kleremark@gmail.com
Sekreterare Martin Skogh 0708-576009 martin.skogh@gmail.com
Kassör Benny Svensson 0707-927227 svensson.benny@hotmail.com
Motorflygchef Daniel Karlsson 0708-961904 stenbinga@hotmail.com
Ledamot Miklos Feher 0733-842110 mfeher43@gmail.com
Ledamot Mikael Jansson 0708-803020 mija63@outlook.com
Ledamot Ulf Bohlin 0723-290836 ulf.bohlin@hotmail.com
Suppleant, Skolchef Lars-Erik Gullbrand 0457-165 80, 073-2683787 lalle@gullbrand.com
Suppleant, Tekn Chef UL Tobias Nilsson 0708-182259 tobnils@gmail.com

Övriga poster

Revisorer

Christopher Carlander, 0709-864913
Stefan Andersson, 0708-161462

Valberedning

Henrik Häggström, 0768-860838
Andreas Fransson, 073-3099509

Vice motorflygchef

Christian Darnell, 0768-557727