Medlemsavgifter

Du som vill vara medlem i Blekinge Flygklubb betalar in någon av följande medlemsavgifter:
Typ av medlemskap Medlemsavgift
Huvudmedlem 1650 kr + KSAK & FSF avgift = 2200 kr
Huvudmedlem ungdom 1500 kr (medlemskap i KSAK ingår)
Gästmedlem 1550 kr / 1000 kr (se nedan)
Stödmedlem 200 kr
Stödmedlem ungdom 100 kr (medlemskap i KSAK ingår)

Gästmedlemskap

Om du är huvudmedlem i någon annan KSAK-ansluten flygklubb, kan du bli gästmedlem i Blekinge Flygklubb. Det högre beloppet gäller för helårsmedlemskap och det lägre för del av år (t ex under en semester). Du flyger för samma priser som huvudmedlemmar, men har inte rösträtt vid årsstämma.

Befintlig medlem som vill förlänga medlemskap

Betala till bankgironummer med personligt OCR som anges i myWebLog. Observera att det är OCR-numret för medlemsavgift som ska användas!