Alla flygplatser (44 st) på kartan nedan ingår i Swedavias årskortsystem, start/landning med LOY, MIH & VSP är avgiftsbefriade. De flygplatser som har flygplatskort/VAC kort i AIP har länkar till VAC-korten, klicka på symbolen för att se länken.

Senast uppdaterad: 2020-05-26